Teks Ringkas Untuk Pembawa Program Ramadhan Dalam Bahasa Jawa

Diposting pada
Assalamu’alaikum warahmatullahhi wabarakatuh
Huwal lazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ‘alad dini kullihi wa lau karihal musyrikun. Asy hadu alla ha illalloh wa asyhadu anna muhammadan ‘abduhu wa rosulluh. ‘amma ba’dhu.
Jama’ah sholat isya’ soho tarawih ingkang dirahmati Allah SWT. Langkung rumiyin monggo kito panjataken raos puji syukur wonten ngarsanipun Allah SWT ingkang sampun maringi kito pinten-pinten kenikmatan, sehinggo wonten ing dalu puniko kito saget nindakaken ibadah sholat isya’ soho tarawih kanti berjama’ah, mboten wonten halangan setunggal punopo.
Sholawat soho salam mugi-migi kunjuk dumateng Nabi Muhammad SAW, engkang mbeto umatipun saking zaman jahiliyah tumuju zaman islamiyah engkang kito raosaken sak meniko, soho engkang kito antu-antu syafaatipun wonten ing yaumil Qiyamah Amin.
Wonten mriki, kuwulo badhe ngaturaken pinten-pinten kawuningan:
  1. Kawuningan ingkang kaping setunggal, bilih infak panjenengan sami ngatos dalu puniko pikantuk …….., mugi-mugi infak panjenengan sami angsal kiwales langkung sae dumateng Allah SWT.
  2. Kawuningan ingkang kaping kalih, ingkang badhe ngaturaken kultum wonten ing dalu puniko inggih punoko bapak……..saking……..,dumateng panjenengan ipun bapak………wedal soho panggenan kawulo sumanggaaken.

Mekaten kawuningan saking kawulo,

Wassalamu’alaikum warahmatullahhi wabarakatuh.
Demikian Teks Ringkas untuk Pembawa Acara Ramadhan dalam Bahasa Jawa biar sanggup bermanfaat. Semagat sobat..