Saka Bhayangkara mempunyai empat krida yang masing-masing krida terdiri atas tiga hingga tujuh SKK (Syarat Kecakapan Khusus). Masing-masing krida tersebut mempunyai gambar krida tersendiri pun