Syarat Kecakapan Umum Siaga Tata

Diposting pada
Syarat-syarat Kecakapan Umum Siaga Tata
SIAGA TATA
Tanggal
Paraf
1.        Islam
     Dapat membaca Al Alquran dan mengetahui tanda bacanya
     Dapat menyebutkan Asmaul Husna dan artinya
     Dapat mengetahui dan menceritakan salah satu kisah Rasul
     Dapat menyebutkan 10 nama Malaikat dan tugasnya.
Katholik
     Tahu doa Iman, doa harapan, doa cinta kasih dan doa tobat
     Telah mengikuti Misa Kudus dan tahu arti Konsekrasi
     Dapat mengenal nama Pastor Paroki dan nama Uskup setempat
     Dapat mengambarkan kemahakuasaan Allah
     Dapat mengambarkan tindakan insan yang bergantung kepada Allah.
Protestan
     Dapat menghafal Lukas 10:27 (hukum  kasih)
     Dapat mengucap dan mempergunakan doa sederhana pada kesempatan tertentu
     Dapat mengambarkan kemahakuasaan Allah, sedikitnya 5 macam
     Dapat mengambarkan tindakan insan yang bergantung kepada Allah, sedikitnya 5 macam
     Rajin mengikuti sekolah Minggu di gerejanya.
Hindu
     Dapat menghapal bait bait  Puja Tri Sandya
     Dapat menyebutkan  hari-hari suci agama Hindu
     Dapat memahami perbedaan makna dari perayaan  hari-hari besar/suci agama  Hindu
     Dapat menyebutkan  nama akal-akalan besar di Indonesia
     Dapat menyebutkan  bagian dari Panca Sradha
     Dapat menyebutkan bab dari Panca Yadnya
     Dapat melaksanakan salah satu gerakan dalam Yoga Asanas
Buddha
     Dapat melafalkan Paritta Namaskara
     Dapat mengucapkan Paritta Vandana
     Dapat mengucapkan Paritta Pancasila Buddhis (Bahasa Indonesia)
2.        Dapat mengajak temannya untuk mengamalkan Dwisatya dan Dwidarma
3.        Dapat menjelaskan wacana Salam Pramuka kepada sahabat sebarungnya
4.        Telah mempunyai buku tabungan dan sudah menabung uang secara teratur dalam buku tabungannya  selama sekurang-kurangnya 12 ahad semenjak menjadi Siaga Bantu,  seluruh atau sebagian dari uang itu diperoleh dari usahanya sendiri.
5.        Setia membayar uang iuran kepada gugusdepan dengan uang yang diperoleh dari usahanya sendiri.
6.        Dapat menyebutkan arti lambang Gerakan Pramuka
7.        Dapat memperagakan satu macam kegiatan seni budaya asal daerahnya.
8.        ah mempunyai sedikitnya 5  tanda kecakapan khusus
9.        Dapat mengkritisi sesuatu masalah  dan  dapat bertanggungjawab
10.     Dapat menolong orang yang sedang menderita di sekitarnya.
11.     Rajin dan ulet mengikuti latihan perindukan sebagai Siaga Bantu sekurang-kurangnya 12 kali latihan sebagai Siaga Bantu
12.     Dapat menunjukkan perilaku yang harus dilakukan jikalau lagu kebangsaan diperdengarkan atau dinyanyikan pada suatu upacara
13.     Dapat menunjukkan cara mengibarkan dan menyimpan bendera merah putih pada upacara pembukaan dan penutupan latihan.                           
14.     Dapat menyebutkan sedikitnya 7 hari besar nasional, 4 hari besar dunia  dan 10 nama   pahlawan nasional
15.     Dapat menyebutkan akhir melanggar peraturan di keluarga, barung, perindukan dan sekolah
16.     Dapat menyebutkan akhir melanggar peraturan di lingkungannya
17.     Dapat menyebutkan akhir melanggar adat/budaya di lingkungannya
18.     pat mengajak temannya berkata dan melaksanakan perbuatan  yang benar
19.     apat menyebutkan negara-negara ASEAN dan menunjukkan bendera kebangsaannya
20.     Dapat menyebutkan perbuatan yang baik sesuai dengan sila-sila Pancasila
21.     Dapat mengumpulkan keterangan untuk memperoleh pinjaman pertama pada kecelakaan dan sanggup menginformasikan kepada dokter, rumah sakit, polisi dan keluarga korban.
22.     Dapat menceritakan dasar terjadinya  perbedaan waktu yang ada di Wilayah Indonesia
23.     apat menunjuk 8 macam arah mata angin dengan memakai kompas
24.     Dapat menulis surat kepada sahabat atau saudaranya dengan memakai Bahasa Indonesia
25.     Dapat merawat  alat-alat teknologi dan komunikasi tradisional serta modern yang ada di rumahnya
26.     Dapat memelihara  anggota badan    
27.     Dapat melaksanakan olah raga secara tim
28.     Dapat mencuci peralatan dapur
29.     apat memelihara kebersihan halaman di rumah, sekolah, tempat ibadah atau di tempat lainnya.
30.     Dapat melaksanakan salah satu cabang olah raga atletik atau salah satu gaya cabang olahraga renang
31.     Dapat menyebutkan 5 macam penyakit menular
32.     Dapat memelihara sedikitnya dua macam flora berguna, atau satu jenis hewan ternak, selama kira-kira 4 bulan
33.     Dapat menciptakan 2 macam hasta karya dengan materi yang berbeda
34.     Dapat  membuat sedikitnya 2 macam ikatan

Dapat membaca Al Alquran dan mengetahui   tanda bacanya Syarat Kecakapan Umum Siaga Tata Print this page