Skk & Tkk Penggalang : Bidang Agama, Mental, Moral, Spiritual, Pembentukan Langsung & Tabiat (Agama Islam & Budha)

Diposting pada

KELOMPOK AGAMA ISLAM

SKK Sholat.

Untuk mencapai Tingkat Purwa, seorang Pramuka Penggalang harus:

 1. dapat menjalankan tayamum dan mandinya.
 2. memahami syarat-syarat, rukun, dan yang membatalkan sholat.

Untuk mencapai Tingkat Madya, seorang Pramuka Penggalang harus:

 1. telah memenuhi SKK Sholat Tingkat Purwa,
 2. mengerti surat-surat yang dibaca dalam sholat,
 3. mengerti bacaan-bacaan sunnah dalam sholat.

Untuk mencapai Tingkat Utama, seorang Pramuka Penggalang harus:

 1. telah memenuhi SKK sholat Tingkat Madya,
 2. Mengerjakan sholat Jumat, sholat dalam perjalanan, dan sholat jenazah,
 3. mengerjakan sholat sunnah, rawatib, sholat Idul Fitri dan Idul Adha, serta menyelenggarakan zikir dan doa setelah shalat fardhu.

Gambar TKK Sholat.

SKK Khotib.

Untuk mencapai Tingkat Purwa, seorang Pramuka Penggalang harus :

 1. tahu dan sanggup melaksanakan syarat dan rukun khotib,
 2. dapat berkhotbah dengan sopan dan dengan bahasa yang gampang dimengerti oleh umum.

Untuk mencapai tingkat Madya, seorang Pramuka Penggalang harus:

 1. telah memenuhi SKK Khotib Tingkat Purwa,
 2. pernah menjadi khotib sekurang-kurangnya 4 kali.

 Untuk mencapai Tingkat Utama, seorang Pramuka Peggalang harus:

 1. telah memenuhi SKK Khotib Tingkat Madya,
 2. dapat berkhotbah di hadapan massa sedikitnya 40 orang, sekurang-kurangnya 4 kali,
 3. paham akan sunnah dan sejarah khotbah.

Gambar TKK Khotib

SKK Qori

Untuk mencapai Tingkat Purwa, seorang Pramuka Penggalang harus:

 1. telah membaca Al Qur’an juz 1 hingga dengan juz 10,
 2. paham akan tajwid dan mahroj dalam membaca Al Qur’an.

Untuk mencapai Tingkat Madya, seorang Pramuka Penggalang harus:

 1. telah memenuhi SKK Qori Tingkat purwa,
 2. telah membaca Al Qur’an hingga juz 20,
 3. dapat membaca surat dalam AI Qur’an,
 4. memahami apa yang dibaca dengan memakai tafsir bahasa Indonesia.

Untuk mencapai Tingkat Utama, seorang Pramuka Penggalang harus:

 1. telah memenuhi SKK Qori Tingkat Madya,
 2. telah membaca Al Qur’an simpulan 30 juz,
 3. paham akan sejarah Al Qur’an.

Gambar TKK Qori.

SKK Muadzin.

Untuk mencapai Tingkat Purwa, seorang Pramuka Penggalang harus:

 1. paham akan arti lafal adzan,
 2. dapat menyerukan adzan dengan lagu dan bunyi keras serta merdu,.

Untuk mencapai Tingkat Madya, seorang Pramuka Penggalang harus:

 1. telah mememenuhi SKK Muadzin Tingkat Purwa,
 2. dapat menyerukan adzan dengan dua macam lagu,
 3. menjadi muadzin di daerah tinggalnya, sedikitnya selama satu bulan.

Untuk mencapai Tingkat Utama, seorang Pramuka Penggalang harus :

 1. telah memenuhi SKK Muadzin Tingkat Madya,
 2. paham akan sejarah fadhilah (keutamaan dan aturan menyerukan adzan),
 3. menjadi muadzin di daerah tinggalnya sedikitnya selama 3 bulan.

Gambar TKK Muadzin.


 
KELOMPOK AGAMA BUDHA

SKK Bhakti.  
Untuk mencapai tingkat Purwa, seorang Pramuka Peggalang harus:
 • Dapat melaksanakan kebaktian menyerupai yang dilaksanakan oleh Pramuka Siaqa,
 • Dapat menyanyikan dan menjelaskan arti Paritta Trisila,
 • Dapat melaksanakan meditasi “Metta Bhavana” dengan mengucapkan dalam hati kalimat: “Hatiku penuh cinta kasih bebas dari kebencian” selama yang bersangkutan meditasi.

Untuk mencapai tingkat Madya, seorang Pramuka Penggalang harus:

 • Dapat melaksanakan kebaktian umum tanpa hadirnya seorang Bhikhu dengan memanjatkan Paritta Vandana, Tisarana dan Pancasila,
 • Dapat melaksanakan meditasi “Samatha Bhavana”,
 • Dapat melaksanakan kebaktian umum dengan dihadiri seorang Bhikhu dengan memanjatkan Paritta Osaka, Vandana, Tisarana dan Pancasila serta dengan melaksanakan meditasi “Metta Bhavana”,
 • Telah pernah menghadiri Upacara Waisak dan Kathina, masing-masing sedikitnya sekali.

Untuk mencapai tingkat Utama, seorang Pramuka Penggalang harus:

 • Dapat memimpin kebaktian yang dihadiri oleh seorang Bhikhu,
 • Dapat memimpin kebaktian dalam upacara Waisak, Asadha dan Kathina,
 • Dapat menyanyikan dan menunjukan arti “Jaya Manggala Gatha”.

Gambar TKK Bhakti.
 

SKK Sadha.
 Untuk mencapai tingkat Purwa, seorang Pramuka Penggalang harus:
 • Menjalankan Attha-Sila pada hari-hari uposatha,
 • Hafal dan sanggup menjelaskan wacana Catur Arya Styani,
 • Hafal dan sanggup menjelaskan Paritta Budhanussati, Sanghanussati dan Dhammanussati,
 • Hafal dan tahu arti “Vijaya Sutta”.

Untuk mencapai tingkat Madya, seorang Pramuka Penggalang harus :

 • Telah memenuhi SKK tingkat Purwa,
 • Hafal dan sanggup menjelaskan “Maha Menggala Sutta”,
 • Hafal dan tahu arti: “Ratana Sutta”.

Untuk mencapai tingkat Utama, seorang Pramuka Penggalang harus:

 • Telah memenuhi SKK Saddha tingkat Madya,
 • Hafal dan sanggup rnenjelaskan “Karaniya Metta Sutta”,
 • Dapat memberi ceramah wacana Saddha yang harus diimani kepada sesama teman Pramuka,
 • Dapat menceriterakan secara ringkas wacana Tipitaka.

Gambar TKK Saddha.

SKK Sila.
Untuk mencapai tingkat Purwa, seorang Pramuka Penggalang harus:
 • Telah memenuhi SKK Sila tingkat Purwa,
 • Dapat menyanyikan dan menjelaskan arti Paritta Panasila,
 • Tahu dan mengerti wacana perbuatan yang sopan santun dan yang tidak susila,
 • Tahu dan mengerti wacana perkataan yang sopan santun dan yang tidak susila,
 • Mengetahui dan sanggup mengucapkan Ettavata Sutta.

Untuk mencapai tingkat Madya, seorang Pramuka Penggalang harus:

 • Memiliki pengetahuan dan pengertian wacana Sila paramita,
 • Tahu wacana macam-macam Sila yang melaksanakan sila tersebut,
 • Dapat menyanyikan dan tahu arti Sigalovada Sutta,
 • Dapat menjelaskan kedudukan Sila sebagai alat dalam bekerjasama dengan sesama manusia,
 • Telah mempunyai TKK Sila tingkat Purwa.

Untuk mencapai tingkat Utama, seorang Pramuka Penggalang harus:

 • Telah mempunyai TKK Sila tingkat Madya,
 • Dapat memperlihatkan ceramah wacana Sila kepada sesama rekannya,
 • Tahu pahala bagi yang melaksanakan Sila.

Gambar TKK Sila.

KELOMPOK WATAK & KEPRIBADIAN

SKK Penabung

Untuk mencapai Tingkat Purwa, seorang Pramuka Penggalang harus:

 1. telah memenuhi SKK Penabung untuk Siaga,
 2. seluruh atau sebagian uang yang ditabung dalam buku tabungannya yaitu uang yang diperoleh dari hasil usahanya sendiri,
 3. dapat membantu mengurus manajemen buku-buku Tabungan Pramuka di Perindukan Siaga atau Pasukan Penggalang.

Untuk mencapai Tingkat Madya, seorang Pramuka Penggalang harus:

 1. telah memenuhi SKK Penabung Tingkat Purwa,
 2. dapat menjelaskan kepada Pramuka lain cara menabung dalam bank lewat Tabanas, buku Tabungan Pramuka atau buku Tabungan Pelajar,
 3. dapat menjelaskan kepada Pramuka lain perbedaan antara menabung di celengan dan menabung di bank lewat Tabanas, buku Tabungan Pramuka dan buku Tabungan Pelajar.

Untuk mencapai Tingkat Utama, seorang Pramuka harus:

 1. telah memenuhi SKK Penabung Tingkat Madya,
 2. dapat merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan suatu sandiwara kecil atau suatu ceramah wacana menabung untuk para Pramuka atau orang-orang lain,
 3. mengerti arti beberapa istilah yang biasa dipakai dalam perbankan, misalnya: rekening giro, rekening deposito, akta bank, cheque, traveller cheque dan lain-lain.

Gambar TKK Penabung.


Lihat  entri/topik terkait :
Syarat & Tanda Kecakapan Pramuka Penggalang (Umum, Khusus, Garuda),
Cara Menguji Tanda Kecakapan Pramuka
Pramuka Garuda

Sumber 
Petunjuk Pelaksanaan Syarat-syarat & Gambar Tanka Kecakapak Khusus, Kwarnas Gerakan Pramuka, Jakarta 2001