Racana Pandega

Diposting pada

Pengertian

Racana ialah kumpulan dari dua hingga empat Reka. Arti kata Racana ialah dasar penyangga tiang bangunan yang dalam bahasa jawa disebutumpak. Nama Racana biasanya diambil dari nama-nama pahlawan. Namun demikian tidak menutup kemungkinan nama Racana juga diambil dari nama-nama senjata atau nama kerajaan dalam pewayangan atau nama ceritera mitos. Dalam pemilihan nama tentunya diambil yang terbaik berdasarkan anggota Racana, sehingga mempunyai makna dan pujian bagi seluruh anggota Racana.

Racana sebagai Wadah Pembinaan
 
Dalam sistim pendidikan Gerakan Pramuka, Racana merupakan bab dari organsiasi Gugusdepan sebagai wadah pelatihan pramuka golongan Pandeg. Dalam posisinya sebagai wadah pelatihan maka Racana merupakan daerah utama para Pramuka Pandega didalam mengembangan potensi dirinya melalui pendidikan kepramukaan. oleh alasannya ialah itu Racana harus aktif dan mempunyai kegiatan latihan dan kegiatan yang bersiklus dengan baik.

Racana dalam sistem pendidikan kepramukaan berfungsi sebagai  satuan gerak yaitu satuan organisasi/unit pelaksana yang mengimplementasikan sistim pendidikan kepramukaan bagi para penerima didik.

Alat Kelengkapan
 
Untuk sanggup melakukan fungsi dan kedudukannya maka racana harus mempunyai alat kelengkapan sbb : struktur organisasi, tata budpekerti racana, pembina & instruktur, perjalanan bakti pramuka pandega (model dan alur pelatihan anggota), sanggar bakti, kawan kerja, dsb.

 

Lihat topik/entri terkait :
Struktur Organisasi Racana Pandega
Pandega (Filosofi & Kiasan Dasar)
Perjalanan Bakti Pramuka Pandega
Tanda Kecakapan Pramuka Pandega
Tata Adat Ambalan Penegak/Racana Pandega 

Racana ialah kumpulan dari dua hingga empat Reka Racana Pandega Print this page