Pada golongan Penggalang, Penegak dan Pandega, untuk isyarat dipakai antara lain trompet dan peluit.  tidak demikian halnya pada golongan Siaga.  Untuk mengumpulkan belum dewasa Pramuka

Apabila seorang bertemu dengan orang lain, dia tentu mengucapkan salam. Demikian juga bila dia mau meninggalkan orang lain tersebut. Caranya tentu saja berdasarkan watak istiadat