Contoh Sambutan Siswa Perpisahan

Diposting pada

Berikut ini yaitu teladan sambutan perwakilan siswa kelas 7 dan kelas 8 dalam program lepas pisah kelas 9. Biasanya sambutan disampaikan oleh ketua OSIS. Dalam sambutan ini, perwakilan mewakili seluruh kelas 7 dan 8, tidak mewakili panitia perpisahan. Berikut ini teks lengkap sambutan siswa dalam program perpisahan sekolah:


Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil alamin. Wabihi nasta inu ala umuriddun ya waddin. Wassholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain.
Yang kami hormati, Kepala Sekolah Menengah Pertama PGRI Jenggawah, Bapak Komite Sekolah, Bapak Ibu Guru beserta Staf karyawan. Yang kami hormati pula hadirin, bapak-ibu wali murid kelas ix. Serta kakak-kakak dan sobat sahabat pelajar Sekolah Menengah Pertama PGRI Jenggawah.
Pertama mari kita ucapkan syukur Alhamdulillah atas segala rahmat dan hidayah-Nya kita sanggup menghadiri program lepas pasrah di Sekolah Menengah Pertama PGRI Jenggawah tercinta ini dalam keadaan sehat. Kedua, sholawat serta salam supaya tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sollallohu alaihi wasallam. Tokoh pendidik sejati yang membawa umat insan dari zaman kebodohan menuju zaman keilmuan yang terperinci benderang.
Saya di sini mewakili teman-teman yang lain kelas 7 dan kelas 8, mengucapkan selamat. Selamat kepada kakak-kakak, mbak-mbak, dan mas-mas kelas 9 yang sudah melalui tahap usaha menimba ilmu di sini. Kalian telah menunjukkan teladan bagi kami para adik kelas untuk berusaha berjuang hingga selesai menuntaskan pendidikan. Semoga kami sanggup mencontohnya.
Hadirin yang kami hormati, melalui kesempatan ini pula kami juga ingin titip pesan kepada abang kelas 9 yang sebentar lagi menimba ilmu di daerah lain, di sekolah yang lebih tinggi lagi. Tolong tetap kenang kebahagiaan yang terjalin di Sekolah Menengah Pertama PGRI Jenggawah ini. Jika pun pernah terjadi kekhilafan mohon untuk dimaafkan sepenuh hati.
Kakak-kakakku yang akan segera pergi meninggalkan sekolah ini, kami doakan kalian semua sanggup meraih kehidupan yang lebih baik, mendapat ilmu yang bermanfaat, mendapat pengalaman yang lebih luas lagi. Di luar keluasan dan kedalaman ilmu yang telah kita terima di sekolah ini. Semoga harapan kalian, apapun itu, sanggup tercapai. Hidup ini penuh perjuangan, memang tak gampang untuk meraih cita-cita, tetapi itu juga bukan hal yang mustahil. Selama kita mau berusaha, tentu ada jalan yang akan terbuka.
Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin, seluruh bapak ibu guru, seluruh teman-teman atas kebersamaannya selama ini. Saya akhiri sambutan aku mewakili teman-teman kelas 7 dan kelas 8. Apabila ada hal yang kurang berkenan di hati para hadirin, kami mohon maaf yang tiada tara. Terima kasih atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wabillahitaufiq walhidayah, wassalamualaikum wr. wb.