Agus Salim

Diposting pada

Haji Agus Salim  lahir di Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat, Hindia Belanda, 8 Oktober 1884 – meninggal di Jakarta, Indonesia, 4 November 1954 pada umur 70 tahun.  Beliau  yaitu seorang pejuang kemerdekaan Indonesia,   dikenal  dikenal sebagai diplomat ulang sebab menjabat Menteri Luar negeri dalam beberapa Kabinet dari tahun 1946 – 1950.

Tahun 1928, Kyai H. Agus Salim  dalam Konggres SIAP (Serikat Islam Afdeling Padvinderij) di Kota Banjarnegara, Banyumas, Jawa Tengah mencetuskan istilah Pandu atau Kepanduan Nasional Indnesia sebagai jawaban pelarangan penggunaan istilah Padvinder untuk organiasi Kepanduan Nasional Indonesia oleh Penjahan Belanda.

SIAP (Serikat Islam Afdeling Padvinderij)  sehabis Kemerdekaan RI berkembang menjadi (Serikat Islam Angkatan Pandu). Lahirnya istilah Kepanduan memperoleh sambutan hangat dari para Tokoh Kepanduan Nasional sebab sanggup membedakan secara tegas antara “Kepanduan” dan “Padvinderij”.  “Kepanduaan”  berorientasi pada kepentingan pergerakan nasional menuju persatuan dan kemerdekaan Indonesia   sedangkan “Pandvinderij” berorientasi pada  kepentingan pemerintah Kolonial Belanda

Tahun 1928-1935 bermunculan gerakan kepanduan Indonesia baik yang bernafas kebangsaan maupun keagamaan. Organisasi Kepanduan yang bernafaskan kebangsaan  ibarat : Pandu Indonesia (PI), Padvinders Organisatie Pasundan (POP), Pandu Kesultanan (PK), Sinar Pandu Kita (SPK) dan Kepanduan Rakyat Indonesia (KRI). Sedangkan Organisasi kepanduan yang bernafas agama, seperti  Pandu Ansor, Al Wathoni, Kepanduan Islam Indonesia (KII), Islamitische Padvinders Organisatie (IPO), Tri Darma (Kristen), Kepanduan Azas Kristen Indonesia (KAKI), Kepanduan Masehi Indonesia (KMI), dll.

 yaitu seorang pejuang kemerdekaan Indonesia Agus Salim Print this page